OVER RÉVVI

SINDS 2019

Door de alsmaar groeiende aandacht voor lichaamsverzorging - vòòr, tijdens en na het sporten - neemt de noodzaak aan goede producten toe.
Vanaf de opstart in 2019 draagt RÉVVI op een verantwoorde manier bij aan de bewustwording van sportzorg bij sporters. Want iedereen die sport is gebaat bij het gebruik van goede verzorgingsproducten.

MISSIE

De missie van RÉVVI is een bijdrage leveren aan de prestaties van iedereen die beweegt en bewustwording van het belang van een goede lichaamsverzorging bij de sporter creëren.

VISIE

Iedereen moet in staat zijn om te sporten zonder belemmeringen en onder optimale condities. Onze verzorgingsproducten leveren hier een belangrijke bijdrage aan. RÉVVI is beschikbaar voor atleten van elk niveau en leeftijd.

HET MOMENT

Wij geloven in de kracht van het moment. Momenten maken deel uit van de routine die plaatsvindt voor, tijdens of na het sporten en een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties die we willen leveren.

VOOR

Het mentale voorbereidingsmoment om sportieve prestaties leveren.

TIJDENS

Het moment wanneer je lichaam behoefte heeft aan extra ondersteuning om door te gaan.

ACHTERAF

Het ontladingsmoment van zodra je inspanning voorbij is of wanneer je je doel bereikt hebt.

Deze herkenbare momenten verschillen van persoon tot persoon. Bij RÉVVI geloven we dat deze momenten cruciale bijdragers zijn voor het bereiken van ieders persoonlijke doelen.